Days
Hours
Minutes
Seconds
Now Live!

Välkommen till  .renblocs webinar om Gröna Elavtal! 

Telge Energi har publicerat tre filmer om gröna elavtal med titeln Är det hållbart? Syftet sägs vara att bringa klarhet kring de miljöbegrepp som används av olika elleverantörer. Erik Dotzauer, en av landets främsta experter på området, har recenserat och faktagranskat filmerna. 

Erik konstaterar att filmerna innehåller allvarliga sakfel och att de riskerar att skapa en felaktig bild av hur elmarknaden fungerar. Eriks recension finns att ladda ner från följande länk. Vi har bjudit in Erik Dotzauer till ett samtal om filmerna och recensionen. 

Samtalet hålls som ett webinar den 16 oktober kl. 14.00. Som förberedelse inför samtalet rekommenderas att man tittar på Telge Energis tre filmer Är det hållbart? samt på följande film om ursprungsmärkning och Ursprungsgarantier.

Självfallet är allt helt gratis! Detta kommer vara ett levande samtal och vi uppmuntrar till en aktiv dialog! Länk till seminariet kommer läggas upp inom kort. 

Anmäl dig med namn och mail i formuläret nedan: