Days
Hours
Minutes
Seconds
Now Live!

Tack alla som deltog på .renblocs webinar om Gröna Elavtal! 

Telge Energi har publicerat tre filmer om gröna elavtal med titeln Är det hållbart? Syftet sägs vara att bringa klarhet kring de miljöbegrepp som används av olika elleverantörer. Erik Dotzauer, en av landets främsta experter på området, har recenserat och faktagranskat filmerna. 

Erik konstaterar att filmerna innehåller allvarliga sakfel och att de riskerar att skapa en felaktig bild av hur elmarknaden fungerar. Eriks recension finns att ladda ner från följande länk. Vi har bjudit in Erik Dotzauer till ett samtal om filmerna och recensionen. 

Missade du  tillfället med vill ha en summering? Anmäl dig med namn och mail i formuläret nedan